Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018 – Huisartsenpraktijk Smeets – Maastricht
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Smeets
Heerderweg 5 6224LA
Maastricht

Algemene Verordening Gegevensbescherming 25 mei 2018

Als praktijk hebben wij de medische geheimhouding altijd al van groot belang gevonden. Het uitgangspunt daarbij is dat wij geen informatie met derden delen. Voor sommige delen van chronische zorg worden ook gegevens vastgelegd in het regionale medix systeem van zorggroep ZIO (zorg in ontwikkeling). Wij zijn daar vanaf het begin geen voorstander van geweest maar dit is regionaal zo gekozen. Wij hebben met ZIO een gebruikersovereenkomst. Daar waar uw belangen als patiënt conflicteren met vastlegging in dit systeem leggen wij de chronisch zorg enkel vast in ons eigen huisartseninformatiesysteem. Als de praktijk gesloten is kunt U de dienstdoende huisarts op de huisartsenpost toestemming verlenen via de hapbox/whitebox een deel van uw dossier te raadplegen.

Wij delen enkel medische informatie over U met andere behandelaars in het kader van uw diagnostiek en behandeling. U bent daar als patiënt van op de hoogte. Uitzondering hierop is overleg met uw apotheker in het kader van medicatiebewaking. Verandert er iets dan koppelt de apotheker of onze praktijk dit aan U terug. Een ander uitzondering betreft noodsituaties waarbij hulpverleners medische gegevens van U nodig hebben en U zelf geen toestemming kunt verlenen zoals eerste hulp situaties of bij ziekte in het buitenland (alarmcentrale). Informatieverzoeken van derden en instanties worden enkel in behandeling genomen na schriftelijke toestemming door U als patiënt.

Uw gegevens worden voor U bewaard zolang U in onze praktijk patiënt bent. Bij verhuizing of wisseling van huisarts gaan de gegevens over naar uw nieuwe huisarts, bij opname in een verpleeghuis naar de arts ouderenzorg. Na overlijden worden uw gegevens conform de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) nog de verplichte vijftien jaar bewaard.

Wij leggen al uw medische gegevens vast in één van de landelijke huisartseninformatie systemen dat zo min mogelijk en enkel beveiligd communiceert met de buitenwereld. Dit draait op een eigen afgeschermd computersysteem dat wordt onderhouden en beveiligd door een daarin gespecialiseerde firma.

Onze website wordt gehost door een daarin gespecialiseerde firma en maakt gebruikt van een beveiligde HyperText Transfer Protocol met beveiliging met Secure Sockets Layer (versleutelingsmethode/groen slotje). De gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring vindt U onder Site info.

Labgegevens en brieven wisselen wij met andere zorgverleners uit via een mailsysteem voor zorgverleners. Onze toegang tot internet en email verloopt via een provider die een beveiligd netwerk voor zorgprofessionals beheert.

Al de op papier opgeslagen gegevens worden na gebruik of na verloop van de wettelijke bewaartermijn in afgesloten containers bewaard en via een daarin gespecialiseerde firma opgehaald en vernietigd.

Als aanspreekpunt voor gegevensbeheer functioneert de praktijkhouder dr. P.M.J.H. Smeets