Praktijkondersteuning chronische ziekten – Huisartsenpraktijk Smeets – Maastricht
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Smeets
Heerderweg 5 6224LA
Maastricht

Praktijkondersteuning chronische ziekten

Lichamelijke gezondheidszorg

Vanaf 1 oktober 2006 bieden wij chronische zorg bij diabetes (suikerziekte), hoge bloeddruk (hypertensie) en longziekten (astma/COPD) via de regionale praktijkondersteuning. Ook controelren wij patiënten met een schildklierziekte en vitamine B12 tekort jaarlijks.

Onze verpleegkundige praktijkondersteuner, mw. K. Wehnert, ondersteunt ons bij de zorg van de chronische ziekten in het algemeen, verpleegkundig specialist E. Hakvoort ondersteunt ons bij de complexere en insuline afhankelijke diabetespatiënten. 

Voor praktijkondersteuning wordt U telkens schriftelijk uitgenodigd of krijgt de volgende afspraak alvast mee. De controles bestaan uit een jaarcontrole eventueel aangevuld met kortere tussentijdse controles. Onderstaande tabel vermeldt globaal wanneer, welke controles plaatsvinden en wat er in ieder geval gemeten wordt.

A = bloedprik in de arm in het azM / praktijk
B = bloeddruk (tensie)
G = gewicht
L  = longfunctie (spirometrie)
V = bloedprik in de vinger in de praktijk

* = mogelijke controles afhankelijk van de klachten, zo nodig longfunctiemeting

Controle

Precieze planning is nog in ontwikkeling
Diabetes Jaar A + B + G
Kort V + B + G
Hoge bloeddruk Jaar A + B + G
Kort B
Longziekten Jaar B + G+ L
Kort *
Schildklierziekte Jaar A
Vitamine B12 tekort Jaar A


Geestelijke gezondheidszorg

Tevens is sinds 2014 voor geestelijke bijstand praktijkondersteuner GGZ mw. K. van de Brug in de praktijk aanwezig op maandag.

Ouderenzorg

Ouderenzorg is zo complex dat de huisarts dit zelf doet.